Vize Po období masového rozvoje se před golfem otevírá nová etapa, příležitost stát se důvěryhodným sportem a společensky ceněnou aktivitou rozvoje  životního prostředí. Mise - Udržitelný golf Mezi všemi sporty a podnikáním má golf ...

Číst dále

1Ke spolupráci bude vytvořena regionální struktura členských subjektů2Komunikace bude probíhat na pravidelných regionálních setkáních nejméně 1x za čtvrtletí3Témata budou zpracována stálým týmem AGH ...

Číst dále

1.Společný marketing jako cesta k financování aktivit ČGFČGF a AGH mohou sestavit společný produkt, který by byl zajímavý pro potenciální partnery. Ten může být komunikován v rámci obou asociací synchronně2.Přestupový systém Přestupový systém by ...

Číst dále

1 Program dekarbonizace golfového prostředí, využití obnovitelných zdrojů 2 Péče o přírodní zdroje 3 Přechod na neumělá hnojiva 4 Změna obrazu golfu v české veřejnosti - golfová osvěta 5 Vznik nových golfistů 6 Podpora ...

Číst dále

1Posílit členskou základnu o významnou část majitelů a provozovatelů2Sestavit projekty, které spojují zájem provozovatelů ve prospěch efektivního fungování golfových zařízení3Navázat úzkou spolupráci s Czechtourismem, jako profesní organizací, se svazem Greenkeeperů a zejména s ČGF, která ...

Číst dále