Vážení členové informujeme vás o zaslání ,,Zprávy z činnosti“ naší organizace, kterou jsme pro vás s prezídiem AGH připravili a rozeslali na členské subjekty prostřednictvím emailu. K dispozici je tento dokument včetně příloh i v uživatelské sekci našeho webu. ...

Číst dále

Návrh na realizaci kampaně pro spolupráci s hřišti na propagaci golfu v rámci propagace turismu v širším záběru. Návrh využít spolupráci s největším evropským providerem – OnTee. Plánovaná společná schůzka, jejíž tématem je diskuse nad golfovými aktivitami v roce  2024 a rozpočet s nimi spojený.  ...

Číst dále

Čekáme na druhé setkání a jednání se zástupci ministerstva – v podaném návrhu a námi podporovaném řešení je, že čerpané povrchové vody budou v bezplatném režimu. Každý žadatel (každé hřiště), ale bude muset oslovit místní odbor životního prostředí, které zašle žádost o ...

Číst dále

AGH podporovala v letech 2016-2017 vznik Ratingu hřišť pod taktovkou CzechTourism. V letošním roce AGH iniciovala a v současné chvíli realizuje vznik tzv. Katalogu hřišť v podobě webového rozhraní za účelem sloučení dat o hřištích. K tomu to kroku jsme ...

Číst dále

I letos bychom rádi vyzvali všechna hřiště v ČR k popře akce kterou již třetím rokem poporují členové naší organizace z řad majitelů a provozovatelů hřišť. Připravujeme Popovice pro letošní rok a již brzo hřiště oslovíme a požádáme o ...

Číst dále

V rámci řešení chystané legislativní úpravy zákona o povinném ručení AGH iniciovala vznik pozměňovacího návrhu. Ve spolupráci s právní kanceláří byl pozměňovací návrh podán do parlamentu ČR k projednání a schválení. Očekáváme jeho přijetí a vyjmutí golfových hřišť, resp. ecart, apod.  z povinnosti tohoto pojištění.  ...

Číst dále