1 prosince

Organizace činnosti a formy spolupráce

 1 prosince

by ictg

1

Ke spolupráci bude vytvořena regionální struktura členských subjektů

2

Komunikace bude probíhat na pravidelných regionálních setkáních nejméně 1x za čtvrtletí

3

Témata budou zpracována stálým týmem AGH

Plán činnosti v roce 2023

Projekty

>