29 listopadu

Pro naplnění cíle AGH je nezbytné

 29 listopadu

by ictg

1

Posílit členskou základnu o významnou část majitelů a provozovatelů

2

Sestavit projekty, které spojují zájem provozovatelů ve prospěch efektivního fungování golfových zařízení

3

Navázat úzkou spolupráci s Czechtourismem, jako profesní organizací, se svazem Greenkeeperů a zejména s ČGF, která zájmy všech subjektů okolo golfu musí zastřešovat

4

Identifikovat zdroje financování organizace

Organizace činnosti a formy spolupráce

Plán činnosti v roce 2023

>