29 listopadu

Plán činnosti v roce 2023

 29 listopadu

by ictg

1.

Společný marketing jako cesta k financování aktivit ČGF

ČGF a AGH mohou sestavit společný produkt, který by byl zajímavý pro potenciální partnery. Ten může být komunikován v rámci obou asociací synchronně

2.

Přestupový systém

Přestupový systém by měl být zdrojem financování zejména malých klubů, které provádí nábor a výchovu mladých hráčů. Tento systém dlouhodobě kluby postrádají.

AGH v roce 2022 zahájila podporu talentovaných hráčů projektem ,,Zelená pro juniory“, který umožňuje mladým talentům bezplatné hraní na hřištích členů AGH, které se do akce zapojili. Jsme připraveni tuto podporu rozšířit pro další skupinu aktivních a talentovaných hráčů.

3.

Členské poplatky

Poplatky jsou důležitým zdrojem financování, stejně tak i zdrojem motivace klubů, které se podílejí na náboru a výchově nových hráčů.

Změnu pojetí členských poplatků je potřeba vyjádřit na úrovni Stanov ČGF

Poplatková komise ČGF v loňském roce již pracovala za účasti zástupců AGH a připravila společně návrh. Na přípravné konferenci ČGF zaevidovala připomínky z řad členů, které zapracuje do konečného návrhu pro řádnou konferenci ČGF na jaře 2023.

4.

Návrat k podpoře Dekarbonizace českého golfu

Přihlášení se k podpoře dekarbonizace na straně ČGF, AGH, klubů, provozovatelů hřišť a technických dodavatelů společně může být důležitým signálem pro získání státních podpor v mnoha oblastech Greendealu. AGH se k myšlence této podpory vrací v souvislosti se situací ve světě a jho podporou na státní úrovni.

5.

Účinná spolupráce ČGF a AGH

Deklarovaná snaha těsnější spolupráce ČGF a AGH z volebního programu nového prezidenta ČGF stále platí. Je založena na přímé účasti zástupce AGH na vrcholovém řízení ČGF jako nevoleného člena jejího výboru na úrovni viceprezidenta ČGF

Změnu výboru ČGF nelze realizovat bez důkladné přípravy, široké diskuse mezi členy ČGF a provozovateli golfových zařízení.

Návrh změny stanov lze připravit k přípravné konferenci ČGF na podzim 2023.

6.

Večer Českého Golfu

Večer českého golfu je každoročním vyvrcholením golfové sezony. Tato významná golfová událost si zaslouží spolupráci a aktivní zapojení zástupců AGH do příprav konceptu večera z řad provozovatelů golfových resortů, kteří svou prací a podporou sportovních hráčů přispívají k jejich dobrým výsledkům.

7.

Akviziční projekt zaměřený na zahraniční golfisty

V rámci podpory golfového cestovního ruchu se zacílením na celé rodiny golfistů ze zahraničí, se uskutečnilo začátkem tohoto roku v souladu s podepsaným memorandem o vzájemné podpoře a spolupráci jednání prezidentů AGH a ČGF v agentuře Czechtourism. Účelem jednání bylo získání podpory a záštity pro realizaci projektu. Na základě společné shody připraví AGH ucelený návrh konceptu pro možnou realizaci projektu.

Projekty

Udržitelný golf

>