29 listopadu

Nejbližší kroky

 29 listopadu

by ictg

1.

Akvizice členů AGH a rozšíření členské základny

Akvizice členů a programu bude probíhat na společných setkáních vedení AGH v jednotlivých regionech v období I.-II./2022

2.

Identifikace společných témat a jejich rozpracování do projektů

Společná témata budou vycházet z dlouhodobého programu AGH a doplněna ze strany členských subjektů. Úkolem exekutivy AGH bude jejich rozpracování do úrovně projektů a plánu projektů ke schválení valnou hromadou AGH na dané období.

3.

Identifikace zdrojů a financování společných projektů

Akvizice členů a programu bude probíhat na společných setkáních vedení AGH v jednotlivých regionech v období I.-II./2022

 1. 1
  Finanční příspěvky členských subjektů – členové platí členský příspěvek EGCOA
 2. 2
  Mandatorní výdaje AGH – budou hrazeny z příspěvků na základě schváleného rozpočtu
 3. 3
  Projekty budou financovány ze zdrojů, ve kterých se uplatní dotační tituly vedle vlastních zdrojů subjektů, kterých se projekty budou týkat
 4. 4
  Příspěvky partnerských organizací
 5. 5
  Výnosy z marketingu
 6. 6
  Prodej produktů členských hřišť

4.

Realizace projektů a jejich průběžné vyhodnocování

Projekty budou řízeny exekutivou AGH a pod kontrolou Kontrolní komise. K jednotlivým projektům budou zpracovány průběžně hodnotící zprávy přístupné členům AGH.

Pro naplnění cíle AGH je nezbytné

Projekty

>