29 listopadu

Projekty

 29 listopadu

by ictg

1

Program dekarbonizace golfového prostředí, využití obnovitelných zdrojů

2

Péče o přírodní zdroje

3

Přechod na neumělá hnojiva

4

Změna obrazu golfu v české veřejnosti - golfová osvěta

5

Vznik nových golfistů

6

Podpora golfové turistiky

K těmto projektům chceme hledat nejen patřičnou odezvu u příslušných orgánů a institucí, ale také identifikovat dotační tituly, to vše pod záštitou ČGF.

Čím začneme:

1

Retenční nádrže

2

Výstavba fotovoltaických elektráren

3

Výstavba sítě dobíjecích stanic u golfových zařízení

Nejbližší kroky

Organizace činnosti a formy spolupráce

>