Asociace golfových hřišť


Člen Golf Course Association Europe

O nás

Golf putting green

Jsme profesním sdružením, které zastupuje zájmy provozovatelů golfových hřišť a golfových resortů v České republice. Naším cílem je vybudování silné organizace, která pomáhá provozovatelům zajišťovat podmínky pro provozování a rozvoj golfového sportu, podmínek pro sportovní činnost amatérů i profesionálů, učitelů a dalších aktérů v golfovém prostředí, podmínek pro golfovou turistiku, zajištění služeb pro návštěvníky a klienty golfových resortů a zařízení. Součástí těchto cílů je i golfová osvěta včetně identifikace pozitivního vlivu a dopadu golfu na životní prostředí a životní styl člověka.

AGH také zastupuje zájmy provozovatelů v mezinárodní asociaci GCAE (Golf Course Association Europe), vytváří podmínky pro spolupráci s Českou golfovou federací a dalšími profesními organizacemi. Spojuje se s nimi ve snaze zajistit podporu rozvoje golfové infrastruktury a podpory golfové populace u státních subjektů a organizací.

Vzhledem k tomu, že je provozování hlavní činnosti „Asociace” spojeno s náklady, může „Asociace” vyvíjet též vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to jak za účelem podpory hlavní činnosti „Asociace”, tak i za účelem hospodárného využití majetku „Asociace”. Hospodářskou činnost realizuje prostřednictvím společnosti Asociace majitelů golfových hřišť s.r.o., které je AGH jediným společníkem.

Jsme profesním sdružením, které zastupuje zájmy provozovatelů golfových hřišť a golfových resortů v České republice. Naším cílem je vybudování silné organizace, která pomáhá provozovatelům zajišťovat podmínky pro provozování a rozvoj golfového sportu, podmínek pro sportovní činnost amatérů i profesionálů, učitelů a dalších aktérů v golfovém prostředí, podmínek pro golfovou turistiku, zajištění služeb pro návštěvníky a klienty golfových resortů a zařízení. Součástí těchto cílů je i golfová osvěta včetně identifikace pozitivního vlivu a dopadu golfu na životní prostředí a životní styl člověka.

AGH také zastupuje zájmy provozovatelů v mezinárodní asociaci GCAE (Golf Course Association Europe), vytváří podmínky pro spolupráci s Českou golfovou federací a dalšími profesními organizacemi. Spojuje se s nimi ve snaze zajistit podporu rozvoje golfové infrastruktury a podpory golfové populace u státních subjektu a organizací.

Vzhledem k tomu, že je provozování hlavní činnosti „Asociace” spojeno s náklady, může „Asociace” vyvíjet též vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to jak za účelem podpory hlavní činnosti „Asociace”, tak i za účelem hospodárného využití majetku „Asociace”. Hospodářskou činnost realizuje prostřednictvím společnosti Asociace majitelů golfových hřišť s.r.o., která je AGH jediným společníkem.

Aktuality

Vážení členové informujeme vás o zaslání ,,Zprávy z činnosti“ naší organizace, kterou jsme pro vás s prezídiem AGH připravili a rozeslali na členské subjekty prostřednictvím emailu. K dispozici je tento dokument včetně příloh ... číst dále

Zpráva z činnosti AGH 2023-2024

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Členové

Chcete-li se stát členem AGH, vyplňte přihlášku ZDE

a zašlete nám jej na adresu: livia.bilincova@agh.golf

Program asociace

Cíl

Cílem asociace je vybudovat silnou organizaci majitelů a provozovatelů golfových zařízení a stát se klíčovým partnerem všech subjektů, které se podílejí na rozvoji golfu v České republice, a současně posílit pozici v mezinárodní asociaci golfových hřišť GCAE.

Partneři

Partnerské organizace

ČGF

sdružuje golfové kluby, Českou seniorskou golfovou asociaci, Profesionální golfovou asociaci hráčů a učitelů golfu ČR, Český svaz greenkeeperů a Českou golfovou asociaci hendikepovaných.

CzechTourism:

CchTourism je státní příspěvková organizace, kterou v roce 1993 zřídilo ministerstvo hospodářství, a která dnes spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, CzechTourism propaguje Česko jako turistickou destinaci na domácím i zahraničním trhu. Jejím cílem je zvyšování zájmu zahraničních a tuzemských návštevníků.

ČSG:

Český svaz greenkeeperů byl založen v prosinci roku 1999 jako profesní občanské sdružení, jehož základním posláním je podpora a zvyšování úrovně greenkeepingu v České republice. Toto poslání plní Český svaz greenkeeperů zejména prostřednictvím pořádání seminářů, překladem odborných článku z golfově rozvinutých zemí a zprostředkováním maximálního možného množství informací svým členům a také golfové veřejnosti. Roční členský poplatek řádného člena je 2.100,- Kč. Splatnost členského poplatku je vždy do termínu konání konference ČSG.


Mediální partneři

Golfové Noviny

Jediné české tištěné golfové noviny. Každých 14 dní zdarma na všech 110 hřištích a golfových obchodech v Praze, Plzni, Brně, Ostravě a Ropici.

GolfDigest

Časopis Golf Digest vám přináší rady, tipy a triky pro vaší hru od mezinárodně uznávaných odborníků včetně prezentace současného dění v golfu v ČR a SR

Kontakty

Asociace golfových hřišť, z.s.

Opletalova 1284/37

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: IČO 228 95 981

Číslo účtu: 2106552275 / 2700
vedený u UnicreditBank Czech Republic, a.s.

Servisní organizace AGH

Asociace majitelů golfových hřišť s.r.o.

Sídlo: Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 29380081

Společník:

Asociace golfových hřišť, z.s.,

IČO: 228 95 981

Vedení AGH

Výbor:

Prezident: Petr Šikoš  - president@agh.golf

Viceprezident: Jan Loužecký st.  -  Jan.louzecky@agh.golf

Člen: Ivan Solfronk   -  vybor@agh.golf


Sekretariát:

Generální sekretář: Radek Srb  -  radek.srb@agh.golf, tel: +420 602 121 089

Tajemník: Livia Bilincová  -  livia.bilincova@agh.golf, tel: +420 724 107 348


Kontrolní komise:

Michal Hlaváčhlavac@cdcgolf.cz

Vedení AGH

Výbor:

Prezident: Petr Šikoš

  president@agh.golf


Viceprezident: Jan Loužecký st.

  Jan.kouzecky@agh.golf


Člen: Ivan Solfronk 

 vybor@agh.golf


Sekretariát:

Generální sekretář: Radek Srb 

radek.srb@agh.golf, tel: +420 602 121 089


Tajemník: Livia Bilincová

  livia.bilincova@agh.golf, tel: +420 724 107 348


Kontrolní komise:

Michal Hlaváč

hlavac@cdcgolf.cz, tel: +420 602 542 950

>