20 února

Hlavní téma – Voda

 20 února

by agh

Čekáme na druhé setkání a jednání se zástupci ministerstva – v podaném návrhu a námi podporovaném řešení je, že čerpané povrchové vody budou v bezplatném režimu. Každý žadatel (každé hřiště), ale bude muset oslovit místní odbor životního prostředí, které zašle žádost o souhlasné stanovisko příslušnému povodí. AGH navrhne, vytvoří a následně poskytne členským subjektům Asociace metodický pokyn pro žadatele.  Jakmile budou další podrobnosti budeme členské subjekty neprodleně informovat.

Related Posts

Zpráva z činnosti AGH 2023-2024

CzechTourism – setkání a plán podpory

Vznik katalogu českých hřišť pro Touroperátory  

>