19 února

Vznik katalogu českých hřišť pro Touroperátory  

 19 února

by agh

AGH podporovala v letech 2016-2017 vznik Ratingu hřišť pod taktovkou CzechTourism. V letošním roce AGH iniciovala a v současné chvíli realizuje vznik tzv. Katalogu hřišť v podobě webového rozhraní za účelem sloučení dat o hřištích. K tomu to kroku jsme pustili protože CzechTourism ukončil podporu projektu Rating, ale projevil zájem o aktualizaci informací o hřištích pro jejich dalších propagaci v rámci svých informačních a propagačních kanálů v zahraničí. Tento systém bude interním nástrojem pro evidenci a aktualizaci poskytovaných služeb ze strany provozovatelů hřišť, k možnému vypublikování touroperátorům a k další propagaci golfu v zahraničí. Jakmile systém dokončíme vyzveme všechna hřiště k doplnění a aktualizaci služeb, které bude moci sdílet s agenturou CzT a dalšími subjekty, které se starají o propagaci a šíření golfové osvěty v zahraničí.

Related Posts

Zpráva z činnosti AGH 2023-2024

CzechTourism – setkání a plán podpory

Hlavní téma – Voda

>