Vážení členové informujeme vás o zaslání ,,Zprávy z činnosti“ naší organizace, kterou jsme pro vás s prezídiem AGH připravili a rozeslali na členské subjekty prostřednictvím emailu. K dispozici je tento dokument včetně příloh i ...

Číst dále

AGH-Zprava-z-cinnosti-2023-2024Stáhnout ...

Číst dále

V dokumentaci AGH najdou členské subjekty Zprávu a přílohy týkající se řešení ohledně pozemků a povinného ručení na buggy ...

Číst dále

Návrh na realizaci kampaně pro spolupráci s hřišti na propagaci golfu v rámci propagace turismu v širším záběru. Návrh využít spolupráci s největším evropským providerem – OnTee. Plánovaná společná schůzka, jejíž tématem je diskuse nad golfovými aktivitami ...

Číst dále

Čekáme na druhé setkání a jednání se zástupci ministerstva – v podaném návrhu a námi podporovaném řešení je, že čerpané povrchové vody budou v bezplatném režimu. Každý žadatel (každé hřiště), ale bude muset oslovit místní odbor životního ...

Číst dále

AGH podporovala v letech 2016-2017 vznik Ratingu hřišť pod taktovkou CzechTourism. V letošním roce AGH iniciovala a v současné chvíli realizuje vznik tzv. Katalogu hřišť v podobě webového rozhraní za účelem sloučení dat o hřištích. ...

Číst dále