28 listopadu

Usnesení valné hromady konané dne 2.11.2021

 28 listopadu

by ictg

Vážení přátelé,

Jako znovuzvolený prezident bych Vás rád informoval o tom, že se Asociace golfových hřišť na své valné hromadě dne 2.11.2021 usnesla na posílení svého vlivu v rozvoji českého golfu.

Chceme být silnou asociací a stát se rovnocenným partnerem České golfové federace a PGA Czech.

Základem je spolupráce majitelů a provozovatelů golfových zařízení. K tomu připravujeme ambiciózní program, jehož cílem  je změna obrazu golfu u české veřejnosti, u státních institucí a v municipální sféře. Nejedná se o marketing, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale aktivní zapojení do ekologických programů, které ovlivní v brzké budoucnosti život nás všech. Slibujeme si, že se tak dostaneme nejen k dotačním titulům, ale i změně pohledu na golf ze strany veřejnosti.

Aby se tak stalo, chceme se opírat o širší základnu majitelů a provozovatelů golfových zařízení (včetně drivingů a indoorů). Spojení nás všech půjde vstříc snahám nového prezidenta ČGF, který svým zvolením získal mandát ke spojení sil subjektů, které se na rozvoji golfu podílí.

Je nezbytné, aby AGH, má li se stát silnou asociací, měla i svůj profesionální aparát. Z týmu TeeTime přechází do AGH zkušení pracovníci, Jan Loužecký sr a Radek Srb. K tomu jsme připravili rozumný způsob financování činnosti AGH.

Valná hromada potvrdila složení nového vedení AGH:

Vedení AGH
Výbor:
Prezident - Petr Šikoš
Viceprezident - Jan Loužecký st.
Člen – Ivan Solfronk

Sekretariát:
Generální sekretář: Radek Srb
Tajemník: Livia Bilincová

Kontrolní komise:
Michal Hlaváč

Chceme posílit naše řady, uvidíme se na společných regionálních setkáních, kam si Vás dovolíme přizvat.

Budu se těšit na setkání s Vámi
Petr Šikoš
Prezident AGH

Related Posts

Zpráva z činnosti AGH 2023-2024

CzechTourism – setkání a plán podpory

Hlavní téma – Voda

>