26 června

Slovo prezidenta AGH

 26 června

by agh

Zpráva z činnosti Asociace golfových hřišť, z.s.,

Vážení přátelé,

události posledních měsíců nás přiměly odklonit se od původních cílů, které jsme nastavili do programu činnosti AGH. Dekarbonizace golfu byla velkým tématem, nicméně svět se mění, válka na Ukrajině změnila pohled na potřeby ve všech oblastech průmyslu a podnikání, kde ani my nejsme výjimkou a kterým je třeba dát nyní prioritu. V souladu s těmito událostmi věnujeme velkou pozornost udržitelnosti v oblasti energetiky a hospodaření s vodou.

Vybrali a předjednali jsme projekty, které pro provozovatele většiny golfových hřišť mohou být v brzké době klíčové. Nespíme a za podpory prezidenta ČGF jednáme na mnoha úrovních o pomoci nejen pro sportovní činnost ale i pro golfovou infrastrukturu. Zde se jeví jako klíčové, aby obě golfové organizace, tedy ČGF a AGH úzce spolupracovaly a společně aktivně zastupovaly naše společné zájmy.

Váš

Petr Šikoš
Prezident
Asociace golfových hřišť z.s.

Related Posts

Zpráva z činnosti AGH 2023-2024

CzechTourism – setkání a plán podpory

Hlavní téma – Voda

>