7 listopadu

Metodika vyjímání pozemků z půdního fondu

 7 listopadu

by agh

AGH se angažovala na základě výzvy členských subjektů v procesu přípravy metodiky pro vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu.

Ve spolupráci s prezídiem AGH právní kancelář připravila metodické pokyny, které byly rozeslány na hřiště a každý subjekt tak může využít tuto metodiku k realizaci úprav v rámci svých pozemkových úřadů. 

Related Posts

Zpráva z činnosti AGH 2023-2024

CzechTourism – setkání a plán podpory

Hlavní téma – Voda

>