10 března

Akvizice nových členů

 10 března

by agh

V průběhu ledna 2022 se uskutečnilo celkem osm společných regionálních setkání Asociace golfových hřišť. 

Cílem setkání bylo aktivizovat majitele a provozovatele golfových hřišť do vzájemné spolupráce pod společnou asociací. Regionální setkání byla velmi podnětná, přinesla řadu zajímavých témat k řešení. I když se lišila region od regionu, od velikosti hřiště a klientů, nebránila najít napříč všemi hřišti, jejich majiteli a provozovateli shodu ve vzájemné spolupráci a hledání společných průniků. 

Smysl a cíl AGH se podařilo formulovat, při nalezení vzájemné shody má AGH šanci se stát silnou a nezávislou asociací, důstojným partnerem všech subjektů českého a mezinárodního golfu a v neposlední řadě i silným a respektovaným partnerem pro státní organizace a významně ovlivňovat rozvoj golfu v České republice.

Všech setkání se zúčastnilo fyzicky nebo online celkem 69 majitelů či provozovatelů ze 108 možných. Diskutována byla řada témat, příležitost se vyjádřit dostali nejenom účastníci setkání, ale i další zájemci v následné diskusi formou strukturovaného dotazníku. 

Zájem stát se členem AGH projevilo celkem 55 subjektů z původního počtu 17 členů. 

Dalším krokem společného vyjednávání bude valná hromada Asociace golfových hřišť, která je plánována na konec březena 2022. Na programu valné hromady bude vedle formálního přijetí nových členů zejména program a organizace činnosti nově vznikajícího silného uskupení

 


Related Posts

Zpráva z činnosti AGH 2023-2024

CzechTourism – setkání a plán podpory

Hlavní téma – Voda

>